Dyslexitips.se

Dyslexi behöver inte vara så svårt

Läs & skrivträning

 

Många av oss dyslektiker har svårigheter med att skriva för hand. Det beror på att vi har svårigheter med finmotoriken. Som tur är så lever jag i en tid där handskrift inte är lika viktigt som det var för. Jag upplever det som att när jag ska skriva så går det åt så mycket energi till att skriva att energin inte räcker till att också skriva snyggt. Jag blir väldigt trött av att skriva för hand. När jag pressar mig själv att skriva så upplever jag en smärta i hela armen som går upp till nacken. 

 

..

Skrivträning 

Att utrycka sig väl i skrift är mycket viktigt i många sammanhang. Även om det finns bra hjälpmedel så som talsyntesprogram och rättstavnings program så är de inte hundra procentiga och de hjälper oss inte med dåliga meningsbyggnader, bort tappade ord, särskrivningar, eller bristande förmåga att förklara sin tankar i text. När jag studerade på Gävle högskola så fick jag den bästa skrivträning jag någonsin fått. Skolans studenthälsa betalade en annan student (som inte läste samma utbildning som mig) för att den studenten skulle läsa igenom mina inlämnings uppgifter innan jag skickade in dem. Den studenten påtalade brister i texten för mig så jag fick en chans att ändra bristerna innan jag skickade in uppgiften till läraren. Fördelen med att göra så är att läraren slipper sitta och läsa en text med brister, slipper fundera över vad studenten egentligen menade, studentens betyg slipper riskera att bli sämre på grund utav dyslexin. För självklart är det så att en svårläst text med dålig meningsbyggnad är mer svårbedömd än en text som är skriven på rätt sätt. Det är inte frågan om att den andra studenten ska göra uppgiften åt dyslektikern. Dyslektikern ska själv göra uppgiften, den andra studenten ska inte ge förslag på förändringar av själva uppgiften. Den ska ge förslag på bättre meningsbyggnad och bättre ordval och på tala för dyslektikern om det är något som dyslektikern skrivet som är svårt att förstå eller kan missförstås.

 

Jag tyckte att detta var ett fantastiskt bra sätt att träna skrivning på. Jag upplever att det utvecklade min skrivförmåga mer än någon annan skrivträning jag ägnat mig åt, och önskar att detta sätt erbjudits mig redan i grundskolan och gymnasiet. Jag anser också att detta sätt hjälper till att skydda dyslektikernas självförtroende/självkänsla då dyslektikern på detta sätt får samma chans som andra att lämna in ett bra arbete och kunna få ett bra resultat om denne gjort ett bra jobb. För jag tror alla dyslektiker förstår vad jag menar, med att det kan vara ganska knäckande att först anstränga sig för att visa vad man kan och lärt sig i text, för att sedan inte bli förstådd utav den som ska bedöma vad man kan utifrån den texten.  

 

Förtydligande

Den andra studenten och jag sköte kontakten mestadels via mail även om det någon gång ibland blev ett telefon samtal. Studenten skrev kommentarer och förslag på ändringar av text som jag själv valde om jag ville göra eller inte. Jag tyckte det var en fördel att slippa träffas fysiskt då jag trots allt tycker det är utlämnande att låta en annan människa bli helt införstådd i hur stora svårigheter jag har med skrivningen.

 

Stava rex 

Är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. Stava rex Finns nu även till Mac dator :) Du kan hitta mer info om programmet här: http://www.dyslexibutiken.se/mjukvara/stava-rex.html


Saida

Är ett program som ger dig förslag på ord medans du skriver (ungefär som på vissa mobiler). Det är särskilt bra för oss dyslektiker eftersom det även reagerar på ord som lätt förväxlas. Det underlättar verkligen hastigheten i skrivandet. Mer information om Saida finns här: http://www.dyslexibutiken.se/mjukvara/saida.html

 

 iPad 

Till iPad föreslår jag Appen spell checker som är en bra App för dig som har problem med stavning. Inte lika bra program som stava rex men helt okej. Du kan både skriva text direkt i appen eller kopiera och klistra in text. Tryck på rätta och den ger förslag på annan stavning, du trycker på den stavningen och texten ändras automatiskt. Mycket prisvärd 22 kronor 

 

 

För barn i grundskolan

Som behöver öva på att stava finns en mängd Appar att testa många går att hitta på Appstore. Om ni klickar på länken nedan kan ni läsa om några av dem.

http://iktsidan.com/2013/09/17/appar-for-att-ova-skriva-och-stava/

 

Läs & skrivträning med Bornholmsmodellen 

Barn är språkligt medvetna innebär att de kan fokusera på språkets form i stället för på språkets innehåll. Om man försöker uppmuntra barn att leka med och fundera på språket kan det få en positiv effekt på deras språkliga medvetenhet. Barn som klarar av att tänka abstrakt kan även få hjälp av detta när de skall läsa och stava. En metod för att öva språklig medvetenhet är Bornholmsmodellen.Bornholmsmodellen kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda. Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som barnen i förskoleklass och åk 1. Appen Bornholmslek kompletterar den gemensamma språkstunden.Den finns att ladda ner i AppStore och finns för Ipad. För de barn som precis har börjat att läsa och behöver få ett flyt i läsningen finns det roliga lässpelet trugs www.svenskatrugs.se

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)