Dyslexitips.se

Dyslexi behöver inte vara så svårt

Hjälpmedel

För mig är hjälpmedel nyckeln till kunskap! 

När jag gick i grundskolan så fanns det en nyckel som lärarna använde den nyckeln passade i nästan alla lås på skolan. Men det fans några lås som inte gick att låsa upp med den nyckeln, däribland mitt lås. Lärarna försökte och försökte med att smörja och sticka in nyckeln på olika sätt och lirka och kämpa de var övertygade om att det var just den nyckeln som skulle användas. De sa till mig att även om mitt lås inte gick att få upp så var det väldigt viktigt att jag fortsatte att försöka. Jag försökte så gott jag kunde men det trodde inte alla lärare på de sa att jag inte försökte tillräckligt att jag var lat och att jag inte ville lyckas låsa upp låset. Det fanns också de som sa att mitt lås hade svårigheter med att förstå nyckeln. Det gjorde att jag slutade försöka och tappade självförtroendet. Många år senare hittade jag en nyckel som passade i mitt lås, det var en fantastisk upplevelse, det hade inte varit fel på låset det hade varigt fel nyckel. I dag försöker jag vara ödmjuk mot dem som under så många år kämpade med att försöka låsa upp mitt lås med fel nyckel. Tyvärr så hör jag ofta talas om lärare och elever som än idag kämpar med att försöka låsa upp lås med fel nyckel utan att lyckas. Det är väldigt synd när det finns så många olika nycklar att någon borde passa till det aktuella låset.

 

Jag hoppas att ingen tror att hjälpmedel hindrar dyslektiker från att lära sig läsa och skriva, eller att hjälpmedel skulle vara en bidragande orsak till svårigheterna med läs och skriv eller att det skulle ha förvärrat någons svårigheter. 

 

...

 

Jag upplever att hjälpmedel

Givit mig nya möjligheter jag annars inte skulle haft.

Gjort att min läs och skriv förmåga förbättrats även när jag läser och skriver utan hjälpmedel.

Givit mig bättre självförtroende, då jag nu kan läsa och förstå det jag läser lika bra som andra.

Givit mig en ökad insikt om vilka styrkor och svagheter min dyslexi medför.

 

Med rätt nyckel vart allt så mycket lättare :) 

 

 

 

Som ett exempel på hur mycket läsning med talsyntes gjort för att förbättra min läsning utan talsyntes kan jag visa den här boken på ca 300 hundra sidor (skriven på engelska) Jag läste den på en vecka med vanlig läsning, ingen talsyntes. För bara 2 år sedan hade det varigt en omöjlighet för mig att läsa den överhuvudtaget om jag inte hade fått den som ljudbok eller inscanand text. Vad jag vill säga är att jag nu har lärt mig att läsa och att det är fantastiskt att kunna det.  

 

 

I tidningen DN 2011/01/08 

Det finns en väldigt bra debatt artikel skriven om hur elever med dyslexi diskrimineras i grundskolan.

Den är skriven av 

 Helena Bross lågstadielärare och författare med dyslexi

 Ulla Föhrer leg logoped, med dr hc  

 

http://www.dn.se/debatt/elever-med-lashandikapp-diskrimineras-i-grundskolan

 

 

Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning

Det skriver professor Åke Grönlund vid Örebro universitet i en ny studie publicerad i Computers & Education

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/barnlarsigskrivaochlasasnabbaremeditundervisning.5.4cd5847a13deddda7c71e0.html#.UZVN1SDZy08.twitter

 

Den 31 augusti 2013 så skriver svenska dagbladet om det kunskaps lotteri som avgör om elever med läs & skriv svårigheter får det stöd de behöver eller inte.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kunskapslotteri-i-kommunerna_8472948.svd

 

 

Omvänd lästräning kan gynna dyslektiker

 

Vid lästräning får personer som har dyslexi ofta först se ett ord och sedan höra det uttalas. Men i stället borde ordningen vara den omvända. Det hävdar forskare vid University of Oxford i en studie publicerad i tidskriften Current Biology.

 

För mer läsning klicka på länken nedan.

 http://spraktidningen.se/blogg/omvand-lastraning-kan-gynna-dyslektiker  

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)