Dyslexitips.se

Dyslexi behöver inte vara så svårt

Självförtroende


Jag tror att många med dyslexi får dåligt självförtroende. Jag hade själv en gång i tiden väldigt dåligt självförtroende även om jag i dag har ett mycket bra självförtroende. Att jag fick dåligt självförtroende beror på att jag misslyckades med grundskolan. Jag gick nio år i en skola där jag inte lyckades lära mig läsa och skriva på en godkänd nivå. Jag fick ej heller tillgång till några direkta hjälpmedel ( fans inte sådant på den tiden) men mycket hade kunna göras endå. Men kunskapen om dyslexi var på den tiden i de skolor jag gick i väldigt begränsad. Att försöka lära sig på samma sätt som klasskompisarna och bli bedömd utifrån ett sätt som fungerar för elever som inte har dyslexi var ingen höjdare för mitt självförtroende, jag lyckades aldrig med någonting. Utan fick alltid tillbaka mina prov med min jätte dåliga handstill, fast nu med lärarens röda kommentarer och rättningar av mina stav fel. Detta även i andra ämnen en rättstavning i svenska. ( Som att de inte kunnat strunta i stav felen i provsvaren på tex ett historia prov) Att det fortfarande pratas och diskuteras hur vida elever ska ha rätt till extra stöd och hjälp trots att de uppnår godkänt betyg i ämnet tycker jag säger mycket om sättet som kunskap mäts på. Glöm inte bort att vi dyslektiker har samma intelligens som alla andra och därmed då också borde kunna få samma betyg som alla andra. Det är ungefär som att säga nej men han/hon kan ju läsa och skriva på en godkänd nivå  även utan glasögon så han/hon behöver inga glasögon. Frågan är ju vad för hjälp dyslektikern behöver, om hjälpen består utav att dyslektikern tex behöver att någon läser han/hennes text innan den skickas in för bedömning så är väll det helt rimligt oavsett vilket betyg eleven har i ämnet. Vad jag försöker säga är att om man behöver diskutera om någon som har en funktions nedsättning ska ha rätt till stöd och hjälp även om den uppnår godkänt betyg så har man tappat fokus på vad personens funktions nedsättning innebär för  personen. jag tror att dyslektikern behöver hjälp att hitta sätt att kompensera för funktionsnedsättningen, lära sig leva med den och ta ansvar för den. För dyslektikern kommer att leva i en värd där läs och skriv förmågan anses vara väldigt viktig. Där vi ofta bedöms utifrån hur vi utrycker oss i skrift och där vi förväntas läsa med god lättförståelse. 


Jag vill förtydliga att jag inte är ute efter att kritisera lärarkåren eller enskilda lärare, då jag har mycket stor respekt för det yrket. Jag klandrar ej heller någon av mina lärare från skoltiden utan de gjorde säkert så gott de kunde utifrån vad de då på den tiden visste om dyslexi. Jag vill bara att ska bli bättre för oss dyslektiker.


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)